logo
gruppe bilde

Informasjon om Helsefagarbeider Hedemark

Kort om dere begge to:

Alder: 17 år.

Fag: Helsefagarbeider

Kommer fra: Hedmark.

Bor i: Eidskog.

Navn på skole: Sentrum videregående skole, Kongsvinger.

 

Hvordan trivdes dere med utdanningen og det dere holder på med?

Vi trives veldig godt med utdanningsprogrammet, og er veldig fornøyd med det nye tilbudet med generell studiekompetanse. Vi lærer nyttige ting som vi tar med oss ut i praksis, og ser tydelig sammenheng mellom teori og praksis.

 

Hvorfor har dere valgt dette faget?

Vi har valgt dette yrket fordi vi er glad i å jobbe med mennesker, og fordi vi ønsker å hjelpe de menneskene som trenger det. Det å se hvor lite som skal til for å glede andre mennesker, gir oss en stor glede og mersmak. Vi liker tanken på en aktiv hverdag, og hvor ingen dager er like.

 

Hva er det beste med faget og hvorfor skal andre velge det faget dere har valgt?

Det beste med faget er at vi lærer nyttige fakta som er viktig å ta med seg i ethvert yrke, ikke bare innenfor helsesektoren. Vi mener at det alltid vil være behov for mange ansatte innenfor helsesektoren, og man er sikret jobb i fremtiden. Det er en flott mulighet til å få generell studiekompetanse. På skolen lærer vi fakta som er nyttig å ta med seg videre i livet, uavhengig av hvilken retning du velger etter videregående.

 

Hvordan opplever dere å være tatt ut til å være representere deres fylke i Skole - NM?

Vi synes det er veldig gøy at vi skal representere fylket vårt i skole – NM. Det er en god læring for oss, og ikke minst en god læring til eksamen. Vi er fornøyde med våres egen prestasjon frem til nå, og synes det er stort å være kvalifisert til NM.

 

Hva deres forventningene til deres egen innsats i Skole – NM? 

Vi skal gjøre så godt vi kan, og vi har gjort et grundig forarbeid helt siden vi fikk vite tema for NM. Forventningene er store, og vi gleder oss til å se hva vi får til under NM.

 

Hvordan har dere forberedt dere til mesterskapet?

Vi har samarbeidet mye oss imellom på skolen, og samarbeidet på praksisplassen hvor vi er utplassert. Brukt mye tid på skolen og hjemme til å lese oss opp på de aktuelle temaene. Vi har brukt klassen vår til hjelp og veiledning, snakket med de ansatte på praksisplassen, og vi har vært på besøk på en avdeling på sykehuset som har med et av temaene å gjøre.

 

På hvilken måte kan deltakelsen i Skole – NM spille inn på deres videre karriere?

Vi får med oss mye nyttig læring, som er gunstig i vår videre karriere. Det kan også hjelpe oss med å få lærlingplass/sommerjobb/jobb i fremtiden.

 

Hvordan vil dere beskrive dere selv som personer? 

Vi er to jenter som klaffer godt fordi vi er ulike, men samtidig like på mange måter. Vi utfyller hverandre godt med at den ene presterer bra teoretisk og den andre presterer bra praktisk. To jenter som energiske, utadvendte, selvstendige, kreative, aktive, samarbeidsvillige og ikke redde for å si ifra.

 

Hva driver dere med på fritiden?

På fritiden er vi to aktive jenter som holder på med forskjellige ting. Vi er glad i å trene og være med venner. Vi jobber og/eller er vikar på treningssenter, boligtjenesten og støttekontakt. Tar med oss mye erfaring fra jobb, ut i praksis og på skolen. Vi bruker også mye tid med familien, og vi har begge store familier som står oss veldig nær.

Medlemmer:

Ingrid

Emma Julie