logo
gruppe bilde

Informasjon om Helsefagarbeider Hordaland

Kort om dere begge to:

Navn: Even og Hannah Oline

Alder:  18 år

Fag:  Helsefag

Kommer fra: Fitjar

Bor i: Fitjar kommune

Navn på skole: Fitjar vidaregåande skule

 

Hvordan trivdes dere med utdanningen og det dere holder på med?

Me trivst godt med utdanninga innan helsearbeiderfaget, og oppgåvene og utfordringane me møter på.

Hvorfor har dere valgt dette faget?

Me har valt dette faget for me er veldig glad i å jobbe med og rundt menneske, og å være til hjelp. Utdanninga innan helsesektoren gir oss ein betydingsfull kvardag og er noko vi ser for oss å jobbe med i lang tid.

Hva er det beste med faget og hvorfor skal andre velge det faget dere har valgt?

Det beste med faget er at vi får bruk for alt vi lærer vidare i livet, uansett om vi ender opp med å byte yrke. Andre bør velje dette faget for å få ein varierande kvardag med mykje nyttig lærdom.

Hvordan opplever dere å skulle representere eget fylke i Skole - NM?

Me opplever det å skulle representera eige fylke i skule – NM som ein spennande og lærerik oppleving. Me synest det er stort at me får representera Hordaland.

Hva er deres forventningene til deres egen innsats i Skole – NM? 

Me ynskjer å vise fram kva vi kan, og å gjere det best mogleg. Me gleder oss.

Hvordan har dere forberedt dere til mesterskapet?

Me har prøvd å fordjupe oss inn i diagnosane vi skal ha fokus på under NM, og jobba praktisk i forhold til ulike problemstillingar og prosedyrar me kan få utdelt.

På hvilken måte kan deltakelsen i Skole – NM spille inn på deres videre karriere?

Me trur og håper at det er ein positiv ting å ha med seg på CVén, og ikkje minst lærdommen som kjem ut av skole – NM.

Hvordan vil dere beskrive dere selv som personer? 

Even:

Positiv, smilande og imøtekommande. Er engasjert og likar å utfordre seg sjølv.

Hannah Oline:

Sjølvsikker i yrket og alltid interessert i å lære noko nytt. Ikkje redd for å ta ein utfordring på strak arm, og gir alltid 100% i jobben eg gjer.

Hva driver dere med på fritiden?

På fritida trener me styrke og kondisjon, jobbar og er med vener.

Medlemmer:

Even

Hannah Oline