logo
gruppe bilde

Informasjon om Barne-og ungdomsarbeidere Akershus

Kort om dere begge to:

Alder: 17 og 18 år

Fag: Barne- og ungdomsarbeiderfaget

Kommer fra: Vestby og Kråkstad

Bor i: Vestby og Kråkstad

Navn på skole: Drømtorp videregående skole

 

Hvordan trivdes dere med utdanningen og det dere holder på med?

-          Vi trives veldig godt med denne utdanningen fordi den er yrkesrettet. Barne- og ungdomsarbeiderfaget lar oss være kreative og gjør oss klare til vårt fremtidige yrke.

Hvorfor har dere valgt dette faget?

-          Vi valgte dette faget fordi dette er noe vi ønsker å jobbe med i fremtiden. Dette er også en linje som er inkluderende, praktisk og kreativ.

Hva er det beste med faget og hvorfor skal andre velge det faget dere har valgt?

-          Det beste med dette faget er praksis. Her får man vist sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger i praksis.

Hvordan opplever dere å skulle representere eget fylke i Skole - NM?

-          Det er spennende å representere Akershus fylke og vi ser frem til denne opplevelsen. Dette er en fin erfaring som vi kan ta med oss videre til lærlingtiden.

Hva er deres forventninger til deres egen innsats i Skole – NM? 

-          Forventningene våre til vår egen innsats er at vi gjør vårt beste. Dette blir en helt ny opplevelse for oss, så vi håper på å lære noe nytt i løpet av denne tiden.

Hvordan har dere forberedt dere til mesterskapet?

-          Vi har forberedt oss med skolemesterskap, prøveeksamen og lest oss opp på teori. Dette har blitt som en øving til NM. Samtidig har vi prøvd å lære hvordan vi skal takle stress på best mulig måte.

På hvilken måte kan deltakelsen i Skole – NM spille inn på deres videre karriere?

-          Denne deltakelsen viser at vi har deltatt på yrkes NM og dette kan ha en positiv virkning på vår fremtidige karriere som barne- og ungdomsarbeidere.

Hvordan vil dere beskrive dere selv som personer? 

-          Vi har fra lærere og veiledere fra praksis at vi er: positive, imøtekommende, samarbeidsvillige og løsningsorienterte.

Hva driver dere med på fritiden?

-          Vi er veldig glade i å være sosiale med venner og en av oss spiller også volleyball og går på 4H.

Medlemmer:

Emilie

Celina